Voettocht voor Indonesië


Dit jaar zamelden we voor ons Missieproject geld in voor de mensen in Sulawesi, Indonesië. Door een tsunami en aardbeving verloren vele mensen hun leven. Er is veel geld nodig voor zuiver water, tenten, eten en medische verzorging. Wij zijn fier om te mogen meedelen dat we een recordbedrag van 1962,50 euro hebben opgehaald. Heel hartelijk dank aan iedereen die gesponsord heeft!!!