inschrijven


NIEUW!!!

Vanaf dit schooljaar zullen alle basisscholen van Denderleeuw voor de inschrijvingen werken met een digitaal aanmeldingssysteem.
Meer info hierover volgt nog. Hier zijn alvast de belangrijkste data:

1-15 februari: Inschrijvingen voorrangsgroep (broers en zussen en kinderen personeel van het geboortejaar 2017)

1 maart- 29 maart: Aanmelden van kinderen in het digitaal aanmeldingssysteem

29 april: Bekendmaking resultaat

6-24 mei: Inschrijven met ticket

Vanaf 28 mei: Vrije inschrijvingen

 

Invoering maximumcapaciteit omwille van materiële omstandigheden:

KS + LS: maximum 24 lln per klas

Geboortejaar 2016 : >10 plaatsen beschikbaar
Geboortejaar 2015 : 0 plaatsen beschikbaar
Geboortejaar 2014 : 7 plaatsen beschikbaar
Geboortejaar 2013 : 0 plaatsen beschikbaar
Geboortejaar 2012 : 0 plaatsen beschikbaar
Geboortejaar 2011 : 0 plaatsen beschikbaar
Geboortejaar 2010 : 0 plaatsen beschikbaar
Geboortejaar 2009 : 4 plaatsen beschikbaar
Geboortejaar 2008 : 1 plaats beschikbaar
Geboortejaar 2007 : 9 plaatsen beschikbaar

Algemeen

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t) (men) met het pedagogisch project, het schoolreglement en de engagementsverklaring. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling, … We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.
Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind.

De instapdata zijn:
-de eerste schooldag na de zomervakantie
-de eerste schooldag na de herfstvakantie
-de eerste schooldag na de kerstvakantie
-de eerste schooldag van februari
-de eerste schooldag na de krokusvakantie
-de eerste schooldag na de paasvakantie
-de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.

Onze school werkt met voorrangsperiodes. We hebben een voorrangsperiode voor broers en zussen en voor kinderen van personeel van het geboortejaar 2016. Zij kunnen ingeschreven worden van 1 februari tot 15 februari.