inschrijven


 

Invoering maximumcapaciteit omwille van materiële omstandigheden:

Capaciteit 2019-2020:
Maximum 24 lln per klas
KS: 144 kleuters
LS: 192 leerlingen

Geboortejaar 2017: >10 plaatsen beschikbaar
Geboortejaar 2016 : >10 plaatsen beschikbaar
Geboortejaar 2015 : 0 plaatsen beschikbaar
Geboortejaar 2014 : 6 plaatsen beschikbaar
Geboortejaar 2013 : 0 plaatsen beschikbaar
Geboortejaar 2012 : 0 plaatsen beschikbaar
Geboortejaar 2011 : 0 plaatsen beschikbaar
Geboortejaar 2010 : 0 plaatsen beschikbaar
Geboortejaar 2009 : 3 plaatsen beschikbaar
Geboortejaar 2008 : 1 plaats beschikbaar

Algemeen

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t) (men) met het pedagogisch project, het schoolreglement en de engagementsverklaring. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling, … We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.
Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind.

De instapdata zijn:
-de eerste schooldag na de zomervakantie
-de eerste schooldag na de herfstvakantie
-de eerste schooldag na de kerstvakantie
-de eerste schooldag van februari
-de eerste schooldag na de krokusvakantie
-de eerste schooldag na de paasvakantie
-de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.

Onze school werkt met voorrangsperiodes. We hebben een voorrangsperiode voor broers en zussen en voor kinderen van personeel van het geboortejaar 2017. Zij kunnen ingeschreven worden van 22 maart t.e.m. 5 april.

De inschrijvingen zonder voorrang starten op 25 april.