Ouderraad


Waarom een ouderraad?

De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die graag op één of andere manier betrokken zijn bij school. We komen regelmatig samen om van gedachten te wisselen, om ideeën te bespreken, activiteiten uit te werken, vragen te stellen aan de school, enz. En dit alles met 1 ding voor ogen : een zo fijn mogelijk klimaat creëren op school voor onze kinderen. Dit doen we uiteraard in nauwe samenwerking met de directie en leerkrachten.

Wat doen we dan precies?

  • We organiseren elk schooljaar een heel aantal activiteiten om de school financieel te steunen, zoals bvb lampionnentocht, rommelmarkt, enz.
  • We willen graag de stem van de ouders naar de school zijn, een tussenschakel tussen ouders en school. Dit kan via onze vergaderingen. Bovendien zijn we ook vertegenwoordigd in de schoolraad, waarin we een adviserende stem hebben.
  • We geven informatie door aan ouders, via social media.

Wie kan lid worden van de ouderraad?

Elke ouder van een leerling op school kan aansluiten. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Iedereen is altijd van harte welkom op onze vergaderingen. Die gaan door in de turnzaal van de school, telkens met een glaasje en wat lekkers. Momenteel hebben we 25 leden in de ouderraad.

Hoe kan je als ouder mee betrokken zijn?

Hoe je je betrokkenheid invult, bepaal je helemaal zelf. De ene kan zich al wat meer engageren dan de andere.
Wat kan je zoal doen:

  • naar de activiteiten van de ouderraad komen (en zo de school mee financieel steunen), of je mening geven via mail of onze brievenbus.
  • als doe-ouder mee helpen op (enkele van) onze activiteiten. We kunnen altijd helpende handen gebruiken!
  • naar de vergadering van de ouderraad komen en daar mee nadenken en discussiëren over onze werking en alle dingen die onze kinderen aanbelangen.
  • mee werken in een werkgroep van de ouderraad. Er zijn verschillende werkgroepen die rond een bepaald thema werken. Elke activiteit die we organiseren wordt ook voorbereid en uitgewerkt in een werkgroep.