Startviering advent


Het vijfde en zesde leerjaar verzorgen traditiegetrouw het startmoment van de advent… 🎄
Daar mag Robbie niet bij ontbreken! Zoals elk jaar helpt Robbie in de adventsperiode kinderen om te gaan met armoede rondom hen. Als themabeeld gebruikt Welzijnszorg dit jaar een atletiekpiste. Want 1/5 van de kinderen loopt in de buitenbaan. Een cijfer om eens bij stil te staan…

Meer foto’s vind je hier.