Voorleesweek


Lezen neemt een heel belangrijke plaats in op onze school… lezen heb je immers voor alles nodig!
Wij zetten dan ook heel sterk in op leesmotivatie en leesbevordering.
Voorlezen prikkelt kinderen en doet hen verlangen naar meer boeken. Het stimuleert ook heel fel de ontluikende geletterdheid en vergroot de woordenschat van de kinderen.

Elk jaar trachten we om een leuke en originele insteek te geven aan de voorleesweek. Het is het uitgelezen moment om (groot)ouders te betrekken en naar school te halen.
Dit jaar houden we het beperkt… en zorgen we voor eenĀ editie die Coronaproof is.. veilig in de eigen klasbubbel en met de eigen klasjuf… Maar de kindjes? Zeker weten dat die evenveel zullen genieten (en de juffen en meester ook hoor ;-)))